Tańsza opłata startowa

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem  odpłatność drużyny za udział w biegu dla pierwszych 100 drużyn, które dokonają wpłaty za udział wynosi 70 PLN, dla pozostałych drużyn 80 PLN.